تماس با ما

تماس با ما :

۰۹۱۲۶۵۲۴۳۹۰ / ۰۲۵۳۶۶۷۴۱۷۴

تماس با ما :

۰۹۱۲۶۵۲۴۳۹۰ / ۰۲۵۳۶۶۷۴۱۷۴

آدرس:

قم ، بلوار حاجی زاده، انتهای بلوار، جنب یگان شهرداری

آدرس:

قم ، بلوار حاجی زاده، انتهای بلوار، جنب یگان شهرداری

ایمیل :

shahinbatteryqom@gmail.com

ایمیل :

shahinbatteryqom@gmail.com

ساعت کاری:

نیمه اول سال ۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ - نیمه دوم سال ۸:۳۰ الی ۱۹:۰۰

ساعت کاری:

نیمه اول سال ۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ - نیمه دوم سال ۸:۳۰ الی ۱۹:۰۰

.

.

نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید